Paina Enter ohittaaksesi sisällön.

Rakennusperinteen taitajat Pirkanmaalla

Tampereen museot, kuva-arkisto
Tampereen museot, kuva-arkisto

Taitajarekisteri on lista Pirkanmaalla ja  sen lähiympäristössä toimivista rakennusperinteen ammattilaisista – sekä  itse tekijöistä että perinteisten materiaalien toimittajista. Listan ylläpitäjänä ja julkaisijana on Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö. Julkaisun tarkoituksena on välittää yhteystietoja vanhoja rakennuksia kunnostaville niin, että työ ja tekijät kohtaavat entistä paremmin. Tärkeä tavoite on edesauttaa sekä vanhojen rakennusten että vanhojen työtapojen säilymistä.  Eräänä keinona tähän toivotaan mestari-kisälli-oppipoika -perinteen elvyttämistä. Listalle toivotaankin mukaan kokeneempia taitajia, joiden kokemus olisi syytä saada välitettyä eteenpäin sekä vasta-alkajia, joiden kokemus alalta on vielä vähäisempää.

Listalle mukaan ottamisen kriteerinä on ollut rakennusperinnettä vaaliva, oikeaoppinen korjaustapa. Toistaiseksi tämän kontrollointi jää kuitenkin listalle ilmoitettujen referenssikohteiden sekä taitajan omantunnon varaan. Pirkanmaan maakuntamuseo ei lähde suosittelemaan ketään listalla olevaa erityisesti, vaan toimii ainoastaan tiedonvälittäjän roolissa. Vastuuasiat tekijän valitsemisessa sekä työn tekemisessä jäävät työn teettäjän ja tekijän välisiksi asioiksi. Pirkanmaan maakuntamuseo tarkistaa rekisterin tiedot säännöllisesti 5 vuoden välein. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia Taitajarekisterin kehittämiseksi entistä palvelevampaan muotoon.