Paina Enter ohittaaksesi sisällön.

Taitajarekisterin historiaa

Rekisteri liittyy Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikössä jo vuonna 1999 alkaneeseen perinnerakennusmestaritoimintaan, joka on tarjonnut ilmaisia neuvontakäyntejä pirkanmaalaisille vanhojen rakennusten omistajille. Tarkoituksena on ollut kannustaa omaehtoiseen rakennusten kunnossapitoon. Toiminta oli aluksi projektiluontoista, mutta saavutti jo lyhyessä ajassa vankan suosion. Vuonna 2002 perinnerakennusmestaritoiminnasta tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jossa yhtenä tärkeänä asiana nousi esiin pula taitajista ja materiaalintoimittajista. Samalla perinnerakennusmestarille alkoi kertyä epävirallinen lista matkojensa aikana kohtaamistaan ammattilaisista. Tästä lähti idea taitajarekisterin julkaisemisesta laajempaan käyttöön.

Taitajarekisterin aktiivisen kokoamisen ja julkaisuksi asti saattamisen mahdollisti lopulta vuonna 2003 toteutunut Rakennusperintö kuntoon lounaisella Pirkanmaalla (RAPE) -hanke, jonka rahoittajat Joutsenten reitti ry, TE-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo olivat halukkaita tukemaan myös rekisterin toimittamista. Itse tietojen keräämisessä ja rekisterin suunnittelussa ovat olleet mukana Kulttuuriympäristöyksikön henkilökunta, mm. perinnerakennusmestari Tapani Koiranen sekä Harri Metsälä, Hanna Savisaari, Ritva Ruponen ja Tiina Tavast. Julkaisun ensimmäinen painos oli 200 kpl ja sitä jaettiin ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille vanhojen rakennusten korjaajille ja korjauttajille. Rekisteri päivitettiin PDF-versioksi vuonna 2004 ja siirrettiin netissä toimivaksi rekisteriksi vuonna 2011. Vuonna 2019 Taitajarekisteriin lisättiin uusi osio henkilöille, joilla kokemusta alalta on vähemmän, mutta jotka ovat innokkaita kehittämään osaamistaan. Tämä osio toteutettiin yhteistyössä ESR-rahoitteisen Sorvaamo-hankkeen kanssa.