Paina Enter ohittaaksesi sisällön.

Avustava työvoima

Tämän otsikon alla olevalta listalta löytyy henkilöitä, joilla on halua vanhojen rakennusten kunnostamiseen ja innokkuutta oppia uutta, muttei välttämättä vielä alan koulutusta tai kovinkaan runsaasti työkokemusta. He voivat toimia ammattilaisen apuna ja samalla vahvistaa omaa osaamistaan. Tällä tavoin voidaan edesauttaa perinnerakentamiseen liittyvän tiedon ja menetelmien siirtymistä eteenpäin.

Mäki Sami
Nyberg Markku

Euroopan sosiaalirahasto on tukenut Taitajarekisterin tämän osuuden toteuttamista.