Paina Enter ohittaaksesi sisällön.

Ilmoittautuminen

Rakennusperinteen taitajat Pirkanmaalla on koottu yhdeksi rekisteriksi. Lista ei ole kuitenkaan koskaan valmis, vaan siihen toivotaan ilmoittautuvan jokaisen, joka tuntee itsensä rakennusperinteen osaajaksi; tuntee vanhat rakennustavat sekä -materiaalit ja jonka toimintatapa on rakennusperinnettä säilyttävä.

Listalle liittymisen kynnystä ei pidä kenenkään kuitenkaan pitää liian korkeana, jos periaatteet tuntuvat omalta kohdalta muuten osuvan kohdalleen. Aito kiinnostus vanhoja rakennuksia kohtaan yleensä johtaa myös haluun korjata ne oikein sekä innokkuuteen perehtyä perinteisiin materiaaleihin ja menetelmiin. Listalle ovat tervetulleita myös alan vastikään löytäneet, siitä kiinnostuneet henkilöt. Toimialakuvaukseen voi jokainen määritellä oman osaamisen tasonsa, jota voidaan tarkentaa myöhemmin.

Listalle ilmoittautuminen on ilmaista. Mukaan voi ilmoittautua alla olevalla lomakkeella. Yhteystietojen lisäksi mukaan on kerätty kunkin taitajan tarjoamat palvelut ja tuotteet, referenssikohteita sekä jokaisen itsensä laatima toimialakuvaus. Lisäksi taitajilta on tiedusteltu harjoittelupaikkamahdollisuutta, minkä toivotaan palvelevan alaa opiskelevien mahdollisuutta löytää tarkoituksenmukainen harjoittelupaikka. Näin tiedot ja taidot välittyisivät entistä paremmin sukupolvelta toiselle muutenkin kuin kirjojen välityksellä.

Lomakkeet

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa omat tietosi Taitajarekisteriin.

Ilmoittautuminen Taitajarekisteriin

Tämän lomakkeen avulla voit muuttaa omia tietojasi tai pyytää niitä poistettavaksi rekisteristä.

Omien tietojen muuttaminen tai poistaminen